วิธีส่งดอกเบี้ยออนไลน์

ขั้นตอนเพื่อการชำระออนไลน์
Payment by Bank Transfer

👉ลูกค้าส่งภาพตั๋วจำนำทั้งฉบับเข้าที่ไลน์แชทนี้
Share a photo of your pawning ticket via Line Chat

👉ทางร้านฯ แจ้งยอดดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะต้องโอน
สามารถดูรายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคารได้ ที่ด้านล่างของหน้านี้
Pawnsh8p provides the amount of interest to transfer.
(Bank Accounts listed at bottom of page.)

👉ลูกค้าทำการโอนเงินตามยอดดังกล่าว พร้อมส่งหลักฐานการโอน
ทางร้านฯ ตรวจสอบยอดเงินโอน
Customer transfers the amount and shares a photo of the transferring document. Pawnsh8p will check for the transfer.

IMPORTANT:
👉ลูกค้าจะต้องรอภาพตั๋วฉบับใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานการโอนเงินชำระแล้ว

Customer needs to wait for the photo of pawning ticket for temporary reference.

👉ลูกค้าจะต้องแวะสลับตั๋วจำนำที่สาขาเมื่อสะดวก แต่จะต้องดำเนินการก่อนวันครบกำหนดในตั๋วจำนำฉบับใหม่
Visit PawnSh8p to swap the old pawn ticket for the new pawn ticket AS SOON AS POSSIBLE. You must exchange your old pawn ticket and show the photo of the new pawn ticket at the pawnshop before the date of new pawning ticket expires.
NOTE: You must visit the branch you are doing business with!

เลขที่บัญชีธนาคาร
Bank Account

ธนาคารกสิกรไทย K Bank
442-2-30641-8
นายสิทธิชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์